! یک عمر دويديم و به کويت نرسيديم ... دل از تو شکستيم ولی دل نبريديم ... روی تو گل انداخت ز شرم گنه ما ... ما از گل روی تو خجالت نکشيديم ... خال لب تو دانه ي ما بود و صد افسوس ... اندر طلب دانه به هر دام پريديم ... رفتيم و دويديم همه عمر و نگفتيم ... دنبال که رفتيم به سوی که دويديم ... تو سينه ي صد چاک ز ما خواستی و ما ... حتی ز فراق تو گريبان ندريديم ... بوديم سرافراز به مهر تو هماره ... هر چند ز بار گنه خويش خميديم
کوچه خلوت انتظار

عناوین مطالب وبلاگ كوچه خلوت انتظار

۱۳۸٥/۸/٥ :: ۱۳۸٥/۸/٥
۱۳۸٥/٧/٩ :: ۱۳۸٥/٧/٩
۱۳۸٥/٦/۱۸ :: ۱۳۸٥/٦/۱۸
۱۳۸٥/٤/٢۱ :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
Copyright © 2006. All rights reserved
Template designed by : En.Abbasi

 :بازدید کننده ها
 :آمار وبلاگ