! یک عمر دويديم و به کويت نرسيديم ... دل از تو شکستيم ولی دل نبريديم ... روی تو گل انداخت ز شرم گنه ما ... ما از گل روی تو خجالت نکشيديم ... خال لب تو دانه ي ما بود و صد افسوس ... اندر طلب دانه به هر دام پريديم ... رفتيم و دويديم همه عمر و نگفتيم ... دنبال که رفتيم به سوی که دويديم ... تو سينه ي صد چاک ز ما خواستی و ما ... حتی ز فراق تو گريبان ندريديم ... بوديم سرافراز به مهر تو هماره ... هر چند ز بار گنه خويش خميديم
کوچه خلوت انتظار

عاشقي داني چه باشد ؟ بي دل و جان زيستن     

 جان و دل بر باختن ، بر روي جانان زيستن

 

     

گنجشكك ! ـ همين نفس عصيانگرم ـ !                                   

  چه خبر داري از عقابِ قله نشين مان ؟             

 

چه ؟؟

يعني تو مي گي كودكِ جمله هاي نارسم را در حوضچه ي باباگلي كلبه غسل داده ام ؟!!!

اي بابا  همين است !

يا با هواي قله حال مي كنم ؟!!            ها ! آره همين است !

 من مي گم دسته گنجشكان ، در تمام سطح شهر آواز كم شنودي دارند     

                                                                                       همان خوش به حال او

 

مي گي چرا ؟

چون كه من       همين تو       نديدي عطر كال جانماز مان در حوالي اين روزها گمشده است ؟  

 

و هر شب درِ كلبه ، فرشتگان معصوم ِ خداي خوب مان نذري مي آورند و تو

       سراغي از بوي ياس و شب بو و هر چه بود و نيست            به اين راحتي ها نمي گيري !

 

و قمريان چنار رو به پنجره ـ با تمام خوش آوازي شان ـ سكوت كرده اند .

از همان روز كه شيطان       اينچنين جسور روي ايوان ، چهار زانو قليان مي كشد ،

                 عزا گرفته اند ….

در حوالي اين شب و روز ها

گنجشك دلم ـ همين نفس من ـ !

بخواب ! اصلا لايي لاي !

من مي گم    بوييدن عطر كال كار تو نيست !    اوج و قله و چنار كارتو نيست !

آواز … باشد براي تو !

قليان و هر چه هست و نبود … مال تو ! 

     مال تو ؟ نه فقط بخواب ! لايي لاي !

 جان كلام بي وزن و قافيه ام همين است كه :

الهی لا تکنا الی انفسنا طرفه عين ابدا

خدايا ما را به چشم بر هم زدنی به نفسمان وانگذار ! 

بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست !

 

با كاسته شدن از اين ماه گناهان ما را نيز بكاه !

            و با جداشدن (سپري شدن ) روزهايش از يكدگر ، گرفتاري ها را نيز از ما جدا بگردان !

 

تا آنجا كه اين ماه از ما بگذرد آنچنان كه ما را از خطاها پاكيزه گردانيده و از گناهان خالص و آراسته مان  ساخته باشي ! 

( صحبفه سجاديه فرازی از دعای چهل و چهارم )

التماس دعاي فرج از شما عزيزان دارم

 

صحبت جانانه ام ببخش

Copyright © 2006. All rights reserved
Template designed by : En.Abbasi

 :بازدید کننده ها
 :آمار وبلاگ